لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ق

موارد یافت شده : 8
نمایش موارد 1 تا 8

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 قاسم پور - جعفر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
2 قاسمی - حسن دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 قاسمی‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
4 قانعی هدک - محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 قانعی‌فدافن‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
6 قربانی - یداله دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض
7 قطبی - عبدالحسین دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست کتابخانه
8 قوامی - ابوالفضل حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست

صفحه :