لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ق

موارد یافت شده : 35
نمایش موارد 1 تا 35

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 قاانی غلامحسینی - اعظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
2 قائمی طلب - سیدمحمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
3 قادری - صدیقه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
4 قاسم زاده - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
5 قاسمی - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
6 قاسمی - غلامرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت نشر آثار علمی
7 قاسمی - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 قاسمی شهری - سیدحسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
9 قانع قصاب نوغان - محسن مدیریت دانشجویی اداره رفاه دانشجویی
10 قانع قصاب نوغان - علی اکبر اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
11 قدردان عنبران - منصوره مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
12 قدسی شعرباف نژاد - مسعود اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
13 قدمگاهی - زهرا مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
14 قدوسی ملک آباد - مجید معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
15 قدیمی فتح آباد - جعفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
16 قربانی - خداوردی مدیریت مالی اداره اموال
17 قربانی - رمضان اداره انتظامات سازمان مرکزی
18 قربانی - مریم معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
19 قریشی - سیدوحید دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
20 قزلی - لادن معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
21 قزوینی - علیرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
22 قزوینی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
23 قلی زاده طرقدری - مرجان معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
24 قنادکافی - علیرضا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
25 قنبرزاده - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
26 قنبری - محمود اداره انتظامات سازمان مرکزی
27 قنبری جامی - امین محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
28 قندهاری - مصطفی معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
29 قندهاری زاد - محمدحسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
30 قوامی - الهه دانشکده علوم اداری و اقتصادی حوزه ریاست
31 قویدل - ابراهیم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
32 قویدل - فرزانه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
33 قهرمان بقمچی - سلیمان مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
34 قهرمانی - معصومه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
35 قیاسی کاکائی - مهری دانشکده علوم دانشکده علوم

صفحه :