لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ق

موارد یافت شده : 36
نمایش موارد 1 تا 36

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 قاانی غلامحسینی - اعظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
2 قائمی طلب - سیدمحمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
3 قادری - صدیقه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
4 قاسم زاده - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
5 قاسمی - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
6 قاسمی - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
7 قاسمی - غلامرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت نشر آثار علمی
8 قاسمی شهری - سیدحسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
9 قانع قصاب نوغان - محسن مدیریت دانشجویی اداره رفاه دانشجویی
10 قانع قصاب نوغان - علی اکبر اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
11 قدردان عنبران - منصوره مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
12 قدسی شعرباف نژاد - مسعود اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
13 قدمگاهی - زهرا مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
14 قدوسی ملک آباد - مجید معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
15 قدیمی فتح آباد - جعفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
16 قربان زاده ورگ - ایوب‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
17 قربانی - مریم معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
18 قربانی - خداوردی مدیریت مالی اداره اموال
19 قربانی - رمضان اداره انتظامات سازمان مرکزی
20 قریشی - سیدوحید دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
21 قزلی - لادن معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
22 قزوینی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
23 قزوینی - علیرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
24 قلی زاده طرقدری - مرجان معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
25 قنادکافی - علیرضا دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
26 قنبرزاده - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
27 قنبری - محمود اداره انتظامات سازمان مرکزی
28 قنبری جامی - امین محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
29 قندهاری - مصطفی معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
30 قندهاری زاد - محمدحسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
31 قوامی - الهه دانشکده علوم اداری و اقتصادی حوزه ریاست
32 قویدل - فرزانه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
33 قویدل - ابراهیم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
34 قهرمان بقمچی - سلیمان مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
35 قهرمانی - معصومه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
36 قیاسی کاکائی - مهری معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی

صفحه :