لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ف

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 فارسی - عبدالرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 فرخ‌ - مهدی‌ پژوهشکده علوم گیاهی پژوهشکده علوم گیاهی
3 فرید - غلامحسین‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
4 فضائلی نژاد - ابراهیم معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
5 فهیمافر - مجید حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
6 فیروزی - آزاده حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست

صفحه :