لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ف

موارد یافت شده : 38
نمایش موارد 1 تا 38

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 فاخر - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
2 فاضلی کشوری - خدیجه دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
3 فاطمی - محمد دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
4 فتح آبادی - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
5 فتحی - غلامعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
6 فتحی علی آبادی - غلامرضا دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست حوزه ریاست دانشکده
7 فدائی - قاسم دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
8 فراستی - علیرضا دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
9 فراش باشی آستانه - محبوبه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
10 فربد - عبدالله دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
11 فرجامی - فرزانه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
12 فرجی ‌ریحان ‌آبادی - ذبیح‌ الله‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی بنیاد دانشگاهی
13 فرخ‌پور - محمدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
14 فرخی - علی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
15 فرشید - فرشاد دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
16 فرمانبر - نسترن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌
17 فرمانی - حسین مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
18 فروغی - محمد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
19 فرهمند - علی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
20 فرهمندشورچه - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 فرهمندنژاد - یوسفعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
22 فرهمندیار - فائقه مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی کتابخانه مرکزی
23 فضلی - طیبه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع گروه آمار و اطلاعات
24 فطرسی - معصومه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
25 فعال محمدعلی - محمدیوسف معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
26 فلاح نژادتفتی - عفت دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
27 فلاح نژادتفتی - ناصر مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
28 فلاحی - احمد اداره انتظامات سازمان مرکزی
29 فلاحی اخلمد - علیرضا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
30 فنودی - حمیدرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
31 فنودی - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
32 فولادی‌کهنه‌اوغاز - اسدالله‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
33 فهمیده اکبریان - سید علی معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
34 فیاض - امیرخسرو معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
35 فیاض صابری - محمدرسول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
36 فیروزمند - افسانه اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
37 فیض عارفی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
38 فیضی - ماشاءاله دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی

صفحه :