لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 4
نمایش موارد 1 تا 4

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 غریب‌ - زلیخا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 غلامی‌ - حسینعلی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
3 غلامی ثانی - علی اصغر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 غلامی‌چناربو - کبری‌ امور دانشجویی

صفحه :