لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ظ

موارد یافت شده : 3
نمایش موارد 1 تا 3

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ظریفعلی زاده مقدم - مسعود معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 ظفری - فریده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 ظهوریان مفتخر اردواری - نرجس خاتون دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده

صفحه :