لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ب

موارد یافت شده : 10
نمایش موارد 1 تا 10

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 بادبره‌ - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
2 بافنده مقدم - رضا حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
3 باقرزاده - نجمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
4 باقریان‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
5 بانوی‌ - غلامحسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
6 بسکابادی‌ - حسین‌ اداره انتظامات دانشکده الهیات ومعارف اسلامی
7 بنی‌هاشمی‌ - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت کارگزینی و رفاه
8 بهزادفر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
9 بهلولی‌ - محمد دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
10 بیدلی - زهرا دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه

صفحه :