لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ط

موارد یافت شده : 18
نمایش موارد 1 تا 18

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 طالبی - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
2 طاهرنیا - آزاده دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
3 طاهری - حسن دانشکده علوم دانشکده علوم
4 طاهری - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
5 طاهری - منیر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
6 طباطبائی - سیدعلی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
7 طباطبائی - سیدمحمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
8 طبسی - الهه دانشکده علوم دانشکده علوم
9 طبق فروش - مرتضی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
10 طلائی برآبادی - محمد جعفر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
11 طلاچیان - حامد پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
12 طلاکوب - مینا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه
13 طلوع شیخ زاده یزدی - مریم معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
14 طوسی صدر - ناهیدالسادات معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
15 طهماسبی - معصومه دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
16 طیرانی دلیر - مرتضی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
17 طیرانی راد - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
18 طیفوری - صادق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات

صفحه :