لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ط

موارد یافت شده : 19
نمایش موارد 1 تا 19

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 طالبی - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
2 طاهرنیا - آزاده دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
3 طاهری - حسن دانشکده علوم دانشکده علوم
4 طاهری - منیر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
5 طاهری - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
6 طباطبائی - سیدمحمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
7 طباطبائی - سیدعلی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
8 طباطبائی یزدی - فروزان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
9 طبسی - الهه دانشکده علوم دانشکده علوم
10 طبق فروش - مرتضی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
11 طلائی برآبادی - محمد جعفر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
12 طلاچیان - حامد پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
13 طلاکوب - مینا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه
14 طلوع شیخ زاده یزدی - مریم معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
15 طوسی صدر - ناهیدالسادات معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
16 طهماسبی - معصومه دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
17 طیرانی دلیر - مرتضی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
18 طیرانی راد - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
19 طیفوری - صادق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات

صفحه :