لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 4
نمایش موارد 1 تا 4

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 صادقی‌ - حمید دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
2 صادقی - یعقوبعلی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
3 صالحی‌ - نوروزعلی‌ معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
4 صدوقی - براتعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست

صفحه :