لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 35
نمایش موارد 1 تا 35

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 صاحب‌ - مهدی‌ دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2 صاحبی هوس - حمید مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
3 صاحبیان سقی - طاهره معاونت آموزشی حوزه معاونت
4 صادق النجاه - طاهره دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
5 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 صادقی - رضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
7 صادقی منش - جواد اداره انتظامات دانشکده مهندسی
8 صافدل مغانی - ابوالفضل معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
9 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
10 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
11 صالحی بایگی - سیدعلی مدیریت آموزشی اداره پذیرش و ثبت نام
12 صالحی مقدم - علی اصغر دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
13 صالحی نیا - حسنعلی دانشکده مهندسی کتابخانه
14 صامنی تیتکانلو - وجیهه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
15 صانعی مهری - فائزه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
16 صباغی - محمد اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
17 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
18 صحافیان - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
19 صداقت - حیدرعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
20 صدرا - سمیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
21 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
22 صراف نژاد طوسی - صدیقه دفتر نمایندگی نهاد رهبری دفتر نمایندگی نهاد رهبری
23 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
24 صفائی‌ - یوسف‌ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
25 صفائی - قاسمعلی اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
26 صفاری - سیدمحمدکاظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
27 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
28 صفدری - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
29 صفدری - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
30 صفری - اعظم دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی
31 صفوی - محمود اداره انتظامات سازمان مرکزی
32 صلاحی بجستانی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
33 صمدی - حیدرعلی‌ مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
34 صمدی‌ - عبدالصمد اداره خدمات و نقلیه اداره انتظامات دانشگاه
35 صنعتی‌تیرگان‌ - محمود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی

صفحه :