لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 38
نمایش موارد 1 تا 38

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 صابری کال چاقوکی - غلام نبی اداره انتظامات سازمان مرکزی
2 صاحب‌ - مهدی‌ دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3 صاحبی هوس - حمید مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
4 صاحبیان سقی - طاهره معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
5 صادق النجاه - طاهره دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
6 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 صادقی - علی اصغر اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
8 صادقی - رضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 صادقی گورجی - شهربانو معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
10 صادقی منش - جواد اداره انتظامات دانشکده مهندسی
11 صافدل مغانی - ابوالفضل معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
12 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
13 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
14 صالحی بایگی - سیدعلی مدیریت آموزشی اداره پذیرش و ثبت نام
15 صالحی مقدم - علی اصغر دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
16 صالحی نیا - حسنعلی دانشکده مهندسی کتابخانه
17 صامنی تیتکانلو - وجیهه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
18 صانعی مهری - فائزه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
19 صباغی - محمد اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
20 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
21 صحافیان - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
22 صداقت - حیدرعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
23 صدرا - سمیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
24 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
25 صراف نژاد طوسی - صدیقه دفتر نمایندگی نهاد رهبری دفتر نمایندگی نهاد رهبری
26 صفائی - قاسمعلی اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
27 صفائی‌ - یوسف‌ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
28 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
29 صفاری - سیدمحمدکاظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
30 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
31 صفدری - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
32 صفدری - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 صفری - اعظم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
34 صفوی - محمود اداره انتظامات سازمان مرکزی
35 صلاحی بجستانی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
36 صمدی - حیدرعلی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
37 صمدی‌ - عبدالصمد اداره خدمات و نقلیه اداره انتظامات دانشگاه
38 صنعتی‌تیرگان‌ - محمود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی

صفحه :