لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ش

موارد یافت شده : 9
نمایش موارد 1 تا 9

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 شادمهری - عزت‌ مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی
2 شاهرخی - ابوالفضل دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3 شریف زاده‌ - حسین‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
4 شریفی خراسانی - محمد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
5 شعاع حسینی - سیدجواد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
6 شفیع پوربموئی - ماشاءاله معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
7 شفیع‌پوربموئی‌ - رمضان‌ امور دانشجویی
8 شهبازی بیدختی‌ - صدیقه‌ امور دانشجویی
9 شهراد - اسماعیل دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :