لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ش

موارد یافت شده : 26
نمایش موارد 1 تا 26

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 شادمهری - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
2 شافعی - محمدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره خدمات ونقلیه
3 شافعی - ایوب مدیریت حراست اداره انتظامات
4 شاکری سکه - محمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
5 شاه پسند - حمید معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
6 شاهوار - هاشم دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
7 شبان پیشه - اسماعیل معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
8 شباهنگ - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
9 شجاعی - حسین دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
10 شجاعی - مژگان دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
11 شرفی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
12 شرقی - حمیدرضا پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
13 شرکاء - مجید دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
14 شریعتی - علی اداره انتظامات دانشکده مهندسی
15 شریف جمعه - علی دفتر نمایندگی نهاد رهبری دفتر نمایندگی نهاد رهبری
16 شریفی - محمداسحاق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
17 شفائی فلاح - معصومه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
18 شکری - داود معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
19 شگفته - فریبا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
20 شمس - محمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری
21 شمس طرقبه - حامد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
22 شمعی‌ - شمعلی‌ اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
23 شهاب نیا - طلعت دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
24 شهری - صدیقه معاونت پژوهش و فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری
25 شهریاری - امیر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
26 شیخ - زهره معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی

صفحه :