لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف س

موارد یافت شده : 9
نمایش موارد 1 تا 9

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 سادات حقیقی - سیدحسین حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
2 سالارمرادی‌ - مهدی‌ دانشکده علوم اداره امور عمومی
3 سردار طرقدری‌ - محمدابراهیم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
4 سعادتی - محمدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
5 سعیدخبازسرشوری - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
6 سلیمی چنار - قربانعلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
7 سمیعی - علی آموزشکده کشاورزی شیروان اداره امور عمومی
8 سیدی رشخوار - سیدمحمد مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
9 سیفی‌باویلی‌ - علی‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی

صفحه :