لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف س

موارد یافت شده : 40
نمایش موارد 1 تا 40

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ساجدی - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
2 ساجع - لیلا معاونت آموزشی معاونت آموزشی
3 سارونی - حسن اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
4 ساقی - ابوالقاسم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت کارگزینی و رفاه
5 سالاری - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
6 سالاری - مرتضی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
7 سالاری اره کمر - حیدر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت نشر آثار علمی
8 سالاری بایگی - جواد دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
9 سالم - منصور معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی
10 سالمی - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
11 سبزعلی دامغانی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
12 سبزیکاران‌ - محسن‌ پرديس خودگردان فردوسی مشهد پرديس خودگردان فردوسی مشهد
13 سبک خیزخیاط - محمدعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
14 ستاری - حسن مدیریت مالی اداره رسیدگی به اسناد
15 سجادی - سید حمید رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
16 سجادی - محمدباقر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
17 سجادی - علی محمد اداره انتظامات دانشکده علوم
18 سردارط‌رقدری‌ - مسعود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
19 سردشتی - جواد مدیریت مالی اداره اعتبارات وتعهدات
20 سعادت علیجانی - سیدعلیرضا مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
21 سعادتمندنیا - محمدرضا اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
22 سلطانی - فاطمه دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
23 سلطانی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
24 سلطانی فر - منصور معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
25 سلیمانی - جواد معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
26 سلیمانی - حسن دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
27 سلیمانی - حسن اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
28 سلیمی - احمد دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
29 سلیمی - طهماسب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
30 سلیمی‌ - علی‌اکبر معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
31 سوداگر - عباس دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
32 سوری - غلامعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
33 سهرابی فر - بهروز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
34 سهندی طرقی - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
35 سهیلی - رضا معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی
36 سیاح - غلامعلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
37 سیدحسینی - سیدحسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
38 سیدکشمیری - صدیقه السادات معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
39 سیدموسوی - بی بی حمیده حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
40 سیدی نوقابی - سیداحمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :