لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ز

موارد یافت شده : 5
نمایش موارد 1 تا 5

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زارع‌ کاریزی‌ - یوسف‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 زارعی - علی اصغر حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
3 زحمت کش - برات اله مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره تدارکات
4 زرندی - ربابه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
5 زنبیل باف مایانی - حسین حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست

صفحه :