لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ذاکری فرد - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
2 ذبیحی - مهدی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
3 ذکاوتی زاده - حسین دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 ذوالفقاری - سکینه اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
5 ذوالفقاری نقندر - نیره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
6 ذهبی - هادی دانشکده کشاورزی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی

صفحه :