لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 18
نمایش موارد 1 تا 18

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 آئین‌ - علی‌اکبر دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
2 آخوندزاده - مریم مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
3 آراسته - زهراسلطان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
4 آقازاده - سیدمحمدعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
5 آل‌داود - سیدهادی‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
6 ابرش جغری - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
7 اسدی - محمدحسین دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض
8 اسدیان‌ - علی‌ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
9 اعتمادی - محمد دانشکده علوم ریاضی اداره انتظامات
10 اعلمی کته تلخ‌ - محمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
11 افخمی - غلامعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
12 افشاری‌پور - رجبعلی‌ اداره انتظامات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
13 اکبرزاده‌ - محمدعلی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
14 اکبری فر - محمدعلی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
15 الوانی‌ - نوروز معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
16 امان آبادی - علی‌ دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
17 امینیان‌ - رمضانعلی‌ آموزشکده کشاورزی شیروان اداره امور عمومی
18 ایزدی همت آباد - صدیقه مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه

صفحه :