لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 129
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 آدینه‌پور - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 آذرخش - جلیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 آذری فرد - حسین اداره انتظامات مدیریت تربیت بدنی
4 آذری گیامی - غلامعلی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
5 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
6 آرامجو - عیسی معاونت طرح و برنامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 آرمین - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
8 آریامنش - ملیحه حوزه ریاست دانشگاه اداره دانشجويان غيرايراني
9 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
10 آسایش پور - سمیه اداره انتظامات سازمان مرکزی
11 آستان بوس - نوید دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست گروه آموزشی محیط زیست
12 آقامحمدی - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
13 آمار - محمد دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
14 آهنگر مقدم - حسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
15 آهنگری - فرناد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
16 اباذری طرقبه - جواد دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
17 ابراهیم پور - محمد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی
18 ابراهیم زاده - محمدعلی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
19 ابراهیمی - سیده فاطمه دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
20 ابراهیمی - خلیل‌ اله معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
21 ابراهیمی - مهدی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
22 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
23 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
24 ابراهیمی طولش - رضا اداره انتظامات دانشکده مهندسی
25 ابراهیمی عباسیه - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
26 ابرش جغری - عباس علی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
27 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
28 ابوطالبی پیرنعیمی - علی دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری
29 ابویسانی - احمد دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
30 اثناعشری - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
31 احمدئی - رضا دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
32 احمدپور - زینب دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
33 احمدپور - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
34 احمدی - کبری معاونت طرح و برنامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
35 احمدی - سیدحسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
36 احمدی بجنوردی - محمدمهدی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
37 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
38 احمدی ورگ - رمضانعلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
39 احمدیان یزدی - هومن حوزه ریاست دانشگاه اداره دانشجويان غيرايراني
40 احوال - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
41 اخباری - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
42 اخباری - علی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
43 اخوان - حمیده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
44 ادبی - راضیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره دانشجویی
45 ارادتی - سیداحمد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
46 ارجمند مقدم - زهرا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
47 ارجمند مقدم - زهره دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
48 ارزانیان - معصومه دانشکده کشاورزی کتابخانه
49 ارضی - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
50 اساسی - احمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه

صفحه :

    123   >