اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 جوهرچی  محمدرضا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)  joharchi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~joharchi/