اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 59

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آیتی  اسماعیل  مهندسی   مهندسي عمران  e_ayati yahoo com  http://www.um.ac.ir/~e.ayati/
 ابریشمی  جلیل  مهندسی   مهندسي عمران  j-abrishami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j-abrishami/
 اختراعی طوسی  حمید  مهندسی   مهندسي مكانيك  ekhteraee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhteraee/
 اسفندیاری سبزوار  رجبعلی  مهندسی   مهندسي برق  esfandiari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esfandiari/
 اصغریان قنادیزدی  رجب  مهندسی   مهندسي برق  asghrian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asghrian/
 انصاری اغول بیک  کورش  مهندسی   مهندسي برق  ansari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ansari/
 ایرانی  فریدون  مهندسی   مهندسي عمران  irani_fe yahoo com  http://www.um.ac.ir/~irani/
 بکائیان  محمد  مهندسی   مهندسي مكانيك  www um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bokaeyan/
 بلوری بزاز  محمدحسین  مهندسی   مهندسي عمران  mbolooribb gmail com  http://www.um.ac.ir/~mbolouri/
 بیات مختاری  علی  مهندسی   مهندسي برق  b_m_ali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b_m_ali/
 پریزاده  محمود  مهندسی   مهندسي عمران  parizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parizadeh/
 ترمه باف  محمد مهدی  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  termeh baf ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~termeh baf/
 تنباکوچی  رضا  مهندسی   مهندسي مكانيك  tanbakochi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tanbakochi/
 ثقه الاسلامی  ناصر  مهندسی   مهندسي شيمي  slami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naser/
 حائریان اردکانی  علی  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  ahaerian gmail com  http://www.um.ac.ir/~haerian/
 حاجبی  محمد  مهندسی   مهندسي مكانيك  hadjebi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hadjebi/
 حاجی کاظمی  حسن  مهندسی   مهندسي عمران  hkazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hkazemi/
 حسن آبادی  حسین  مهندسی   مهندسي برق  hassana ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassana/
 دلداری  حسین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hdeldari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hd/
 زارع مودی  جمشید  مهندسی   مهندسي برق  ntc_center yahoo com  http://www.um.ac.ir/~j-zare/
 سازگاران  محمد  مهندسی   مهندسي مكانيك  msazgaran   http://www.um.ac.ir/~msazgaran/
 سپیدنام  قدرت  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  sepidnam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sepidnam/
 سعیدیان طبسی بجستانی  ماشاءاله  مهندسی   مهندسي عمران  saeedian t b  http://www.um.ac.ir/~saeedian.t.b/
 شایان  اسماعیل  مهندسی   مهندسي برق  shayan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shayan/
 شریفی  محمدباقر  مهندسی   مهندسي عمران  mbsharif um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbsharif/
 شیرازی  محمدتقی  مهندسی   مهندسي برق  mt-shirazi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi/
 صامعی  محمدرضا  مهندسی   مهندسي مكانيك  mrsamei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mrsamei/
 طباطبائی یزدی  حسین  مهندسی   مهندسي برق  h tabatabaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~htyazdi/
 علی خان زاده  امیر  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  alikhanzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alikhanzadeh/
 فاضلی  سید کاظم  مهندسی   مهندسي مكانيك  k-fazeli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-fazeli/