اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 83

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آرش  حسن  دانشكده علوم   فيزيك  arash ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arash/
 آژیر  الهه  دانشكده علوم   فيزيك  eajir um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eajir/
 آیتی  فرزانه  دانشكده علوم   فيزيك  f ayati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.ayati/
 ابراهیمی نصرآبادی  خسرو  دانشكده علوم   زمين شناسي  khebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khebrahimi/
 ارباب زوار  محمدحسین  دانشكده علوم   شيمي  arbab um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arbab/
 اشتیاق حسینی  حسین  دانشكده علوم   شيمي  heshtiagh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heshtiagh/
 اشرف  علیرضا  دانشكده علوم   فيزيك  ashali909 gmail com  http://www.um.ac.ir/~ashraf-a/
 اکبرزاده  مهری دخت  دانشكده علوم   زيست شناسي  m-akbarzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh/
 بحرالعلوم  محمود  دانشكده علوم   شيمي  bahrololoom ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bahrololoom/
 برید فاتحی  نصرت اله  دانشكده علوم   زيست شناسي  nb-fatehi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nb-fatehi/
 بشرویه  منیژه  دانشكده علوم   زيست شناسي  boshroye um ac ir  http://www.um.ac.ir/~boshroye/
 بکاولی  مهدی  دانشكده علوم   شيمي  mbakavoli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbakavoli/
 بوسعیدی  فاطمه  دانشكده علوم   شيمي  bosaidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bosaidi/
 بهنام ده کردی  محبوبه  دانشكده علوم   شيمي  dehkordy ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dehkordy/
 بیات مختاری  پریرخ  دانشكده علوم   شيمي  bayat-m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayat-m/
 پسند  محمدعلی  دانشكده علوم   شيمي  passand ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~passand/
 پیمان  جهانگیر  دانشكده علوم   شيمي  peyman ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~peyman/
 تجبر  ناصر  دانشكده علوم   فيزيك  tajabor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tajabor/
 ترحمی  سیدمصطفی  دانشكده علوم   زيست شناسي  mustafa_ta yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tarahomi/
 تقوی رضوی زاده  سیدهاشم  دانشكده علوم   فيزيك  taghavi-r ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavi-r/
 تولائی  زهرا  دانشكده علوم   شيمي  tavallaii ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavallaii/
 جباری آزاد  علی  دانشكده علوم   فيزيك  jabbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jabbari/
 جهانسوز  ایران  دانشكده علوم   شيمي  iran-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~iran-j/
 چمساز  محمود  دانشكده علوم   شيمي  chamsaz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~chamsaz/
 حسینی  محمد  دانشكده علوم   فيزيك  sma_hosseini yahoo com  http://www.um.ac.ir/~seyedhosseini/
 خالصه  بهرام  دانشكده علوم   فيزيك  bkhaleseh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bkhaleseh/
 خلیلی  فاطمه  دانشكده علوم   شيمي  fkhalili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fkhalili/
 خواجوی  مهدی  دانشكده علوم   فيزيك  khajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khajavi/
 درویش  جمشید  دانشكده علوم   زيست شناسي  darvish_j2001 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~darvish/
 ذکائی  محمود  دانشكده علوم   زيست شناسي  mzokaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.zokaei/