اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 سمیعی  لیلا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهان زینتی  leilisamie gmail com  http://www.um.ac.ir/~samiei/
 شکوهی فر  فرهاد  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی بقولات  shokouhifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhifar/
 کریمیان  زهرا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهان زینتی  zkarimian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zkarimian/
 معماریانی  فرشید  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)  memariani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~memariani/
 موذنی زهان  حمید  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)  hmoazzeni um ac ir; moazzeni h gmail com  http://www.um.ac.ir/~hmoazzeni/
 نباتی  جعفر  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی بقولات  jafarnabati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarnabati/
 وصال  سعیدرضا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی بقولات  vessal um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vessal/