اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 98

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آسوده  احمد  دانشكده علوم   شيمي  asoodeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asoodeh/
 ابریشم چی  پروانه  دانشكده علوم   زيست شناسي  abrisham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abrisham/
 اجتهادی  حمید  دانشكده علوم   زيست شناسي  hejtehadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hejtehadi/
 احمدزاده  محمد حسین  دانشكده علوم   شيمي  h ahmadzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh/
 اختر شناس  سیدجواد  دانشكده علوم   فيزيك  akhtarshenas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akhtarshenas/
 اخلاقی نیا  بتول  دانشكده علوم   شيمي  akhlaghinia  http://www.um.ac.ir/~akhlaghinia/
 استاد موحد  سعید  دانشكده علوم   شيمي  info kiansaffron com  http://www.um.ac.ir/~s-ostad/
 اسداللهی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  asadollahia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asadollahia/
 اسلامی  پروین  دانشكده علوم   فيزيك  eslami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eslami/
 اسماعیلی  عباسعلی  دانشكده علوم   شيمي  abesmaeili  http://www.um.ac.ir/~abesmaeili/
 اشرف  نرجس  دانشكده علوم   شيمي  ashraf-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ashraf-n/
 انتظاری  محمدحسن  دانشكده علوم   شيمي  moh_entezari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~entezari/
 ایزدی نجف آبادی  رضا  دانشكده علوم   فيزيك  izadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadi/
 ایزدیار  محمد  دانشكده علوم   شيمي  izadyar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadyar/
 بحرینی  معصومه  دانشكده علوم   زيست شناسي  mbahreini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbahreini/
 بهدانی  محمد  دانشكده علوم   فيزيك  mbehdani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbehdani/
 بهرامی  احمدرضا  دانشكده علوم   زيست شناسي  ar-bahrami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami/
 بهنام رسولی  فاطمه  دانشكده علوم   زيست شناسي  behnam3260 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behnam3260/
 بهنام رسولی  مرتضی  دانشكده علوم   زيست شناسي  behnam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behnam/
 پورایوبی  مهرداد  دانشكده علوم   شيمي  pourayoubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourayoubi/
 پورمقدم  پیمان  دانشكده علوم   زمين شناسي  ppmoghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ppmoghaddam/
 پیرانی اسگوئی  عاطفه  دانشكده علوم   زيست شناسي  apirani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~apirani/
 تقوی شهری  سیده فاطمه  دانشكده علوم   فيزيك  taghavishahri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavishahri/
 تکجو چلارس  رضا  دانشكده علوم   شيمي  r takjoo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.takjoo/
 جاویدان  کورش  دانشكده علوم   فيزيك  javidan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidan/
 جلال  راضیه  دانشكده علوم   شيمي  razieh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razieh/
 چنیانی  منیره  دانشكده علوم   زيست شناسي  Cheniany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~cheniany/
 حافظی مقدس  ناصر  دانشكده علوم   زمين شناسي  nhafezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nhafezi/
 حداد  فرهنگ  دانشكده علوم   زيست شناسي  haddad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haddad/
 حداد مشهد ریزه  علی اکبر  دانشكده علوم   زيست شناسي  a haddad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.haddad/