اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 38

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آقامحمدیان شعرباف  حمیدرضا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  aghamohammadian un ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghamohammadian/
 آهنچیان  محمدرضا  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ahanchi8 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahanchi8/
 ارسطوپور  شعله  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  arastoopoor gmail com  http://www.um.ac.ir/~arastoopoor/
 اصغری ابراهیم آباد  محمدجواد  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  mjasghari gmail com  http://www.um.ac.ir/~mjasghari/
 اصغری نکاح  سید محسن  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  asghari-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asghari-n/
 امین خندقی  مقصود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  aminkhandaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminkhandaghi/
 امین یزدی  سیدامیر  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  yazdi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdi/
 باغگلی  حسین  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  baghgoli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baghgoli/
 باقری  نادر  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  nbagheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nbagheri/
 بهزادی  حسن  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  hassanbehzadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~hasanbehzadi/
 بیگدلی  ایمان الله  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  ibigdeli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ibigdeli/
 تجعفری  معصومه  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  tajafari2012 gmail com  http://www.um.ac.ir/~tajafari/
 جاویدی کلاته جعفرابادی  طاهره  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  tjavidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidi-d/
 جعفری ثانی  حسین  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  hsuny ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hsuny/
 حسین قلی زاده  رضوان  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  rhgholizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezvan/
 رسول زاده طباطبائی  سیدکاظم  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  rasool1340 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rasool1340/
 سپهری شاملو  زهره  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  z s shamloo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z.s.shamloo/
 سعیدی رضوانی  محمود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  saeedy um,ac,ir  http://www.um.ac.ir/~saeedy/
 سلطانی کوهبنانی  سکینه  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  s soltani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.soltani/
 شعبانی ورکی  بختیار  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  bshabani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bshabani/
 صالحی فدردی  جواد  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  j s fadardi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi/
 صنعت جو  اعظم  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  sanatjoo gmail com  http://www.um.ac.ir/~sanatjoo-a/
 طبیبی  زهرا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  ztabibi  http://www.um.ac.ir/~tabibi/
 عالی  شهربانو  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  aali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aali/
 عبدخدائی  محمدسعید  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  abdkhoda um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abdkhoda/
 غفاری  ابوالفضل  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ghaffari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaffari/
 غنائی چمن آباد  علی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  alighanaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghanaee/
 قرونه ء  داود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  d ghoroneh gmail com  http://www.um.ac.ir/~d.ghoroneh/
 قنبری هاشم آبادی  بهرامعلی  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  ghanbarih um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghanbarih/
 قندیلی  سیدجواد  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ghandili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandili/