کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1صالح آبادیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://salehabadi.staffcms.um.ac.ir
2صافدل مغانیابوالفضلمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://safdel.staffcms.um.ac.ir
3صفریاعظمدانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://safari-az.staffcms.um.ac.ir
4صادقیامیرعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://asadeghi.staffcms.um.ac.ir
5صلاحی بجستانیحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://salahi.staffcms.um.ac.ir
6صاحبی هوسحمیدمدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://havas.staffcms.um.ac.ir
7صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://h-sedaghat.staffcms.um.ac.ir
8صمدیحیدرعلی‌مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://h-samadi.staffcms.um.ac.ir
9صبوری حاجی آبادیسمیهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://s-saboori.staffcms.um.ac.ir
10صدراسمیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://sadra.staffcms.um.ac.ir
11صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://bayegi.staffcms.um.ac.ir
12صفاییسیدمحمدمهدیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://safaee.staffcms.um.ac.ir
13صفاریسیدمحمدکاظممعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://saffary.staffcms.um.ac.ir
14صادقی گورجیشهربانومعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://sh-sad.staffcms.um.ac.ir
15صفائیصالححوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://s-safaee.staffcms.um.ac.ir
16صراف نژاد طوسیصدیقهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://s.saraf.staffcms.um.ac.ir
17صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://sahebian.staffcms.um.ac.ir
18صادق النجاهطاهرهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://sadegh-ne.staffcms.um.ac.ir
19صمدی‌عبدالصمداداره خدمات و نقلیهاداره انتظامات دانشگاهhttp://samadi.staffcms.um.ac.ir
20صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی