کارمندان

 
 
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21صراف نژاد طوسیصدیقهدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://s.saraf.staffcms.um.ac.ir
22صفائی‌یوسف‌دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://y.safaee.staffcms.um.ac.ir
23صفائیصالححوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://s-safaee.staffcms.um.ac.ir
24صفاریسیدمحمدکاظممعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://saffary.staffcms.um.ac.ir
25صفاییسیدمحمدمهدیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://safaee.staffcms.um.ac.ir
26صفدریغلامرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://safdari.staffcms.um.ac.ir
27صفریاعظمدانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://safari-az.staffcms.um.ac.ir
28صفویمحمودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-safavi.staffcms.um.ac.ir
29صلاحی بجستانیحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://salahi.staffcms.um.ac.ir
30صمدی‌عبدالصمداداره خدمات و نقلیهاداره انتظامات دانشگاهhttp://samadi.staffcms.um.ac.ir
31صمدیحیدرعلی‌مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://h-samadi.staffcms.um.ac.ir
32صنعتی‌تیرگان‌محمودمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://msanati.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی