کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1سعیدخبازسرشوریمحسنمعاونت پژوهش و فناوریموسسه چاپ و انتشاراتhttp://staff.um.ac.ir/~khabaz
2عباس زادهمحمدمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~abbaszadeh-mo

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی