کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اشراقی‌عیدمحمدمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://m-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
2اکرمیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://m-akrami.staffcms.um.ac.ir
3الوانی‌نوروزمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره انتظاماتhttp://alvani.staffcms.um.ac.ir
4اورعی کریمیخدیجهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://karimi-o.staffcms.um.ac.ir
5باقریان‌حسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h-bagherian.staffcms.um.ac.ir
6بانوی‌غلامحسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://banavi.staffcms.um.ac.ir
7بنی‌هاشمی‌اسماعیل‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت کارگزینی و رفاهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
8جاودانی لشکرخانیجعفرمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://j.javdani.staffcms.um.ac.ir
9جلالیسیدمجتبیمدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://m-jalali.staffcms.um.ac.ir
10حسن نیاسیدمحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://hasnnia.staffcms.um.ac.ir
11حسینیحسینمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://h-hoseini.staffcms.um.ac.ir
12خصلتی‌سیدحسین‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://kheslati.staffcms.um.ac.ir
13خوش نویس طرقبهعباسمدیریت مالیاداره دفترداری و تنظیم حسابهاhttp://khoshnevis.staffcms.um.ac.ir
14دانش علی ملکی‌مریم‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://daneshali.staffcms.um.ac.ir
15زارع‌ کاریزی‌یوسف‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://y-zare.staffcms.um.ac.ir
16زراعت پیشهمحمودمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://zeraatpisheh.staffcms.um.ac.ir
17سردار طرقدری‌محمدابراهیم‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
18ضیائی‌نصرابادی‌اسدالله‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره انتظاماتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
19عالمی‌حسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://h-alami.staffcms.um.ac.ir
20عباسی میم‌محمدرضامدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://abbasi.m.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی