کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اشراقی‌عیدمحمدمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://m-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
2الوانی‌نوروزمعاونت اداری و مالیاداره انتظاماتhttp://alvani.staffcms.um.ac.ir
3باقریان‌حسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h-bagherian.staffcms.um.ac.ir
4بانوی‌غلامحسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://banavi.staffcms.um.ac.ir
5بنی‌هاشمی‌اسماعیل‌معاونت اداری و مالیمدیریت کارگزینی و رفاهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
6جلالیسیدمجتبیمدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://m-jalali.staffcms.um.ac.ir
7جوادی نیاغلامحسینمعاونت اداری و مالیاداره انتظاماتhttp://javadinia.staffcms.um.ac.ir
8حسن نیاسیدمحمدمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://hasnnia.staffcms.um.ac.ir
9حسین زادهمحمدحسنمعاونت اداری و مالیاداره انتظاماتhttp://mh.hosseinzade.staffcms.um.ac.ir
10حیدریمحمدمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://heydari.staffcms.um.ac.ir
11خصلتی‌سیدحسین‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://kheslati.staffcms.um.ac.ir
12خوش نویس طرقبهعباسمدیریت مالیاداره دفترداری و تنظیم حسابهاhttp://khoshnevis.staffcms.um.ac.ir
13دانش علی ملکی‌مریم‌معاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://daneshali.staffcms.um.ac.ir
14داودیان ده سرخیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://davoudian.staffcms.um.ac.ir
15زارع‌ کاریزی‌یوسف‌معاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://y-zare.staffcms.um.ac.ir
16زراعت پیشهمحمودمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://zeraatpisheh.staffcms.um.ac.ir
17سردار طرقدری‌محمدابراهیم‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
18ضیائی‌نصرابادی‌اسدالله‌معاونت اداری و مالیاداره انتظاماتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
19عالمی‌حسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://h-alami.staffcms.um.ac.ir
20عباسی میم‌محمدرضامدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://abbasi.m.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی