کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اشراقی‌عیدمحمدمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~m-eshraghi
2الوانی‌نوروزمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~alvani
3ایزدی همت آبادصدیقهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~s-izadi
4باقریان‌حسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~h-bagherian
5بانوی‌غلامحسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~banavi
6بنی‌هاشمی‌اسماعیل‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت کارگزینی و رفاهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
7جاودانی لشکرخانیجعفرمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~j.javdani
8جلالیسیدمجتبیمدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://staff.um.ac.ir/~m-jalali
9حسن نیاسیدمحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~hasnnia
10حسینیرمضانمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~r-hosseini
11خصلتی‌سیدحسین‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~kheslati
12خوش نویس طرقبهعباسمدیریت مالیاداره دفترداری و تنظیم حسابهاhttp://staff.um.ac.ir/~khoshnevis
13دانش علی ملکی‌مریم‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~daneshali
14رضاپورنورمحمدیعباسعلیمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~rezapour
15زارع‌ کاریزی‌یوسف‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~y-zare
16زراعت پیشهمحمودمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~zeraatpisheh
17سردار طرقدری‌محمدابراهیم‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
18سردشتیجوادمدیریت مالیاداره اعتبارات وتعهداتhttp://staff.um.ac.ir/~sardashti
19ضیائی‌نصرابادی‌اسدالله‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
20عالمی‌حسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~h-alami

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی