کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهزهراسلطاندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~arasteh-zs
2بیدلیزهرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~bideli
3دهباشیان‌علی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~dehbashian
4غلامی‌حسینعلی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-gholami
5کارگردهنودشتیغلامرضادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~gh-dashti
6محمد دوسترمضاندانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~r-mohammaddost
7محمدنژادمحمددانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~notfound

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی