کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسدیانداوددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://asadian.staffcms.um.ac.ir
2بیات مختاریعلیدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://b_m_ali.staffcms.um.ac.ir
3پرسنده‌دادغلامرضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://gr-porsandehdar.staffcms.um.ac.ir
4ترابیامرا..دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://torabi-am.staffcms.um.ac.ir
5ثقه الاسلامیناصردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://naser.staffcms.um.ac.ir
6حاجبیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7حاجی کاظمیحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://hkazemi.staffcms.um.ac.ir
8داروغه‌محمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://daroogheh.staffcms.um.ac.ir
9روحبخش فراغتیعزیزاللهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://faraghati.staffcms.um.ac.ir
10سعادتیمحمدرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://seadati-mr.staffcms.um.ac.ir
11شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://rosta.staffcms.um.ac.ir
12شریفیمحمدباقردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://mbsharif.staffcms.um.ac.ir
13شفائی فلاحمعصومهدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://falah.staffcms.um.ac.ir
14صادقی‌حمیددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://sadeghi-h.staffcms.um.ac.ir
15طوسیسیدجواددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی متالورژی و موادhttp://haji.staffcms.um.ac.ir
16ظفرواحدیانکاظمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://zafar.staffcms.um.ac.ir
17علیزادهسهیلادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://alizadeh-so.staffcms.um.ac.ir
18کهرممحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://mkahrom.staffcms.um.ac.ir
19مافی نژادخلیلدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://mafinezhad.staffcms.um.ac.ir
20مولوی کاخکیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://kakhkimol.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی