کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آئینعلی اکبردانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~aeen
2اسدیمحمدحسیندانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://staff.um.ac.ir/~asadi-mh
3اعتمادیمحمددانشکده علوم ریاضیاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~etemadi
4امان آبادیعلی‌دانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-amanabadi
5خسرویعلیدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://staff.um.ac.ir/~khosravi
6قربانییدالهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://staff.um.ac.ir/~ghorbani-y
7مجاورحقیقتجهانگیردانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://staff.um.ac.ir/~mojaver
8مقنی باغچه‌سکینه‌دانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~s-moghani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی