کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمی نصرآبادیخسرودانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://khebrahimi.staffcms.um.ac.ir
2اشتیاق حسینیحسیندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://heshtiagh.staffcms.um.ac.ir
3بکاولیمهدیدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://mbakavoli.staffcms.um.ac.ir
4پردلیپروانهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://pordeli.staffcms.um.ac.ir
5تیموریغلامرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://teymoori-gh.staffcms.um.ac.ir
6حسن زاده سیستانیحسندانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sistani-hh.staffcms.um.ac.ir
7خواجویمهدیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://khajavi.staffcms.um.ac.ir
8خیرخواهانهادیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://kheyrkhahan.staffcms.um.ac.ir
9درویشجمشیددانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://darvish.staffcms.um.ac.ir
10دهقانمحمددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://dehghan.staffcms.um.ac.ir
11رجب زادهجواددانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://rajabzadeh-j.staffcms.um.ac.ir
12رحمتی‌محمدابراهیم‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://merahmati.staffcms.um.ac.ir
13رحیمی زادهمحمددانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://rahimizh.staffcms.um.ac.ir
14رونقیغلامحسیندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://ronaghi.staffcms.um.ac.ir
15سالارمرادی‌مهدی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://salarmoradi.staffcms.um.ac.ir
16سربیشه ئیمحسندانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sarbishei.staffcms.um.ac.ir
17سیدیسیدمحمددانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://smseyedi.staffcms.um.ac.ir
18شاکری سکهمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://shakeri-s.staffcms.um.ac.ir
19شاه طهماسبیناصردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://nasser.staffcms.um.ac.ir
20صادقییعقوبعلیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sadeghi-ya.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی