کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1حسن زاده سیستانیحسندانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sistani-hh.staffcms.um.ac.ir
2خیرخواهانهادیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://kheyrkhahan.staffcms.um.ac.ir
3دهقانمحمددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://dehghan.staffcms.um.ac.ir
4رحمتی‌محمدابراهیم‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://merahmati.staffcms.um.ac.ir
5سالارمرادی‌مهدی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://salarmoradi.staffcms.um.ac.ir
6شاکری سکهمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://shakeri-s.staffcms.um.ac.ir
7صادقییعقوبعلیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sadeghi-ya.staffcms.um.ac.ir
8قندهاری زادمحمدحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ghandeharizadeh.staffcms.um.ac.ir
9کیوانی‌محمدعلی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://keyvani.staffcms.um.ac.ir
10مؤذنی لطف آبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://moazzeni.staffcms.um.ac.ir
11مهدیزاده‌غلامرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://mehdizadeh.staffcms.um.ac.ir
12نصرت آبادیغلامحسندانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://nosratabadi-gh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی