کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بقالی رادکانسیداحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://baghali.staffcms.um.ac.ir
2بیاتی‌محمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://mbayati.staffcms.um.ac.ir
3سوداگرعباسدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://sodagar.staffcms.um.ac.ir
4مرتضویسعیددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://mortazavi.staffcms.um.ac.ir
5ناظمیشمس الدیندانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://nazemi_shm.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی