کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1امیدوارحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~omidvar-h
2بیاتی‌محمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mbayati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی