کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بهروانحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیhttp://behravan.staffcms.um.ac.ir
2پورسلیمی‌جاغرق‌رجبعلی‌دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://poorsalimi.staffcms.um.ac.ir
3حسینیسیدمحمدباقردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات عربhttp://hossaini.staffcms.um.ac.ir
4رجائینجمهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات عربhttp://nrajaie.staffcms.um.ac.ir
5علوی مقدممحمددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://m.alavi.staffcms.um.ac.ir
6محمودی فخرداوودمریمدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://mahmmodi.staffcms.um.ac.ir
7وطنچیان یزدیحسندانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://vatanchian.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی