کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پورسلیمی‌جاغرق‌رجبعلی‌دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://poorsalimi.staffcms.um.ac.ir
2علوی مقدممحمددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://m.alavi.staffcms.um.ac.ir
3محمودی فخرداوودمریمدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://mahmmodi.staffcms.um.ac.ir
4وطنچیان یزدیحسندانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://vatanchian.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی