کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ژولیدهمحمدهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
2ژیان دربندیاکبرهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~a.zhian
3ژیان فیض آبادیاحمدحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
4ژیانپورنعمت اللههمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~zhianpour

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی