استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ثنائیحمیدرضاالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhamid_sanaei60@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hr.sanaei
2ثنائی نژادسیدحسینکشاورزیعلوم و مهندسی آبsanaein@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sanaei

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا