استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حداد مشهد ریزهعلی اکبرپژوهشکده فناوری زیستیفناوری زیستی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a.haddad
2نخعی رادسعیدهپژوهشکده فناوری زیستیفناوری زیستیs.nakhaeirad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.nakhaeirad

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا