استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1کاخیمحمد رضامهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kakhi
2کارآمدرضاعلوم فيزيكkaramadreza@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~kara
3کاظمپورعبدالرسولعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kazempoor
4کاظمیمهین دختعلوم اداری و اقتصادی اقتصادmd-kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~md-kazemi
5کبیریکاظمالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kabiri
6کرایه چیاناصغرعلوم ریاضیرياضي كاربرديkrachian@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~krachian
7کریم پورمحمدحسنعلوم زمين شناسيmhkarimpour@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~karimpur
8کشمیریسیدحسینمهندسی مهندسي برقkeshmiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~keshmiri
9کلیدریغلامعلیدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميkalidari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kalidari
10کمپانیاحمدعلوم فيزيكkompany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kompany
11کنعانی کاس احمدانیمسعودعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kanani
12کهرممحسنمهندسی مهندسي مكانيكmohsen.kahrom@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~mkahrom
13کوهستانیحسینعلیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیkohestani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kouhestani
14کوهی فایق دهکردیرحیمعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kohi

مرور بر اساس فهرست الفبا