استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1هادویفاطمهعلوم زمين شناسيhadavi231@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~fhadavi
2هادی زاده یزدیمحمدهادیعلوم فيزيكmhhadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mhhadi
3هرویمحمد جوادعلوم اداری و اقتصادی حسابداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mj-heravi
4هنریبهمنعلوم ریاضیریاضی محضhonary@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~honary

مرور بر اساس فهرست الفبا