استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1غفوریمحمدعلوم زمين شناسيghafoori@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghafoori
2غلامی نژادمحمدعلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيgholaminezhad@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~gholaminezhad
3غیرتیمحمدصادقعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيssamavy@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~gheirati

مرور بر اساس فهرست الفبا