استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1زارععطااللهعلوم ریاضیرياضي كاربرديatazare2003@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~zarea
2زارع مودیجمشیدمهندسی مهندسي برقntc_center@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-zare
3زردکانلوقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zardkanloo
4زمردیانرضاادبیات و علوم انسانی زبانشناسیzomorrode1@yahoo.com 123456http://www.um.ac.ir/~zomorrodian
5زمردیانمحمدجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zomorodian
6زنجانی زاده اعزازیهماادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيzandjani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zandjani

مرور بر اساس فهرست الفبا