استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1دانشوریعبدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~daneshvari
2داورپناهمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~davarpanah
3داوری نژادغلامحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزdavarynej@.um.ac.ir, davarygh@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~davarynej
4درویشجمشیدعلوم زيست شناسيdarvish_j2001@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~darvish
5دستغیبنورالساداتعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsadat
6دقیقه رضائیسعیدعلوم ورزشیرفتار حرکتیsdrezaie@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~daghigh
7دلداریحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhdeldari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hd
8دهقانیان قطب ابادیسیاوشکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehghanian
9دیانیمحمدحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیdaneshvarz85@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dayani

مرور بر اساس فهرست الفبا