استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
21بیات مختاریمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayatmokhtari
22بیات مختاریعلیمهندسی مهندسي برقb_m_ali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~b_m_ali
23بیات مختاریپریرخعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayat-m

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده