اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 یازرلو  محمدعلی  علوم   زمين شناسي  myazarlou yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ya326/
 یزدان بخش  محمد  علوم   شيمي  myazdan  um ac ir  http://www.um.ac.ir/~myazdan/
 یزدی مطلق  محمود  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  yazdi-m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdi-m/
 یغمائی  جواد (شهپر)  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  yaghmaii ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yaghmaii/
 یغمایی  فرنوش  کشاورزی  گیاهپزشکی  yaghmaee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yaghmaee/
 یوسف ثانی  سیدمحمدرضا  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  sani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sani/
 یوسفی سیگاری  منوچهر  مهندسی   مهندسي عمران  sigari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sigari/