اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 چمساز  محمود  علوم   شيمي  chamsaz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~chamsaz/
 چیتی  کاظم  علوم ریاضی  ریاضی محض  chitti math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~chitti/