اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 45

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 مافی  عزت اله  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  mafi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mafi/
 مافی نژاد  خلیل  مهندسی   مهندسي برق  khmafinezhad gmail com  http://www.um.ac.ir/~mafinezhad/
 ماموریان  مجتبی  مهندسی   مهندسي مكانيك  mamourian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mamourian/
 مجتهدزاده اردبیلی  کمال  علوم   زيست شناسي  mojtahedzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mojtahedzadeh/
 مجذوب صفا  عباس  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  majzoob ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~majzoob/
 محتشمی  عبدالله  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  abdollahmohtashami yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mohtasami/
 محمدآبادی  علی اصغر  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  mabadi-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mabadi-a/
 محمدزاده  براتعلی  مهندسی   مهندسي عمران  mohammad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammad/
 محمدزاده رضائی  سیدعباس  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  samrezaee ferdowsi  um ac ir  http://www.um.ac.ir/~samrezaee/
 محمدی  عباسقلی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  a-mohamadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-mohamadi/
 مختاری امیرمجدی  علیرضا  علوم   فيزيك  mokhtari um ac ur  http://www.um.ac.ir/~mokhtari/
 مدرس اول  مهدی  کشاورزی  گیاهپزشکی  modarresawal yahoo com  http://www.um.ac.ir/~amawal/
 مدرس رضوی  سید مجتبی  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mojrazavi um ac ir----- mojtraz yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~morazavi/
 مدرس رضوی  سیدمحمدرضا  مهندسی   مهندسي مكانيك  m-razavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-razavi/
 مدیر شانه چی  محمد حسن  مهندسی   مهندسي برق  hasan_shanechi yahoo ca  http://www.um.ac.ir/~modir-h/
 مرادی  حسین  علوم   فيزيك  moradi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moradi/
 مرتضوی  سعید  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  mortazavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mortazavi/
 مرتضوی  سید علی  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  morteza1937 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~morteza/
 مشائی  محمد رضا  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  mashaee-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mashshaei/
 مشکانی  علی  علوم ریاضی   آمار  meshkani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~meshkani/
 مشکوه الدینی  مهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  mehdidini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehdidini/
 معاون شهیدی  حبیب  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  mshahidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mshahidi/
 معاونیان  مجید  مهندسی   مهندسي مكانيك  majidmoaven yahoo com  http://www.um.ac.ir/~moaven/
 معرفتی  اکبر  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  marefati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~marefati/
 معزی  مریم  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  maryammoezzi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~moezzi/
 مقدس زاده بزاز  باقر  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  moghaddaszadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddaszadeh/
 مقدس جعفری  محمدتقی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  moghaddas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddas/
 مقیمی  فاطمه اشرف  علوم   فيزيك  famogimi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~famoghimi/
 ملائی  صدیقه  علوم   زيست شناسي  molaee ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~molaee/
 ملتی  فریدون  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  melati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~melati/