اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 لاهوتی  مهرداد  علوم   زيست شناسي  mlahouti um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mlahouti/
 لطفی  نقی  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  lotfi-n ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~lotfi-n/