اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قادری  علی رضا  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  a-ghaderi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi/
 قانع  محمد‌رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  mrghaneh gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghaneh/
 قدیری مقدم  ابوالفضل  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  aghadiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghadiri/
 قربانی نژاد  طاهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  t-ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~t-ghorbani/
 قریش الحسینی  جواد  دانشكده علوم   زيست شناسي  jghorashi science1 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghorashi/
 قزلی  غلامرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  ghezeli  http://www.um.ac.ir/~ghezeli/
 قنبری  جمشید  دانشكده علوم   فيزيك  ghanbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghanbari/
 قندهاریان  بهروز  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  behrooz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behrooz/