اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 غلامی نژاد  محمدعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  gholaminezhad hotmail com  http://www.um.ac.ir/~gholaminezhad/
 غیرتی  محمدصادق  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  ssamavy yahoo com  http://www.um.ac.ir/~gheirati/