اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 شاکری  محسن  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  shakeri_mohsen yahoo co  http://www.um.ac.ir/~shakeri/
 شاه طهماسبی  ناصر  دانشكده علوم   فيزيك  nasser um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nasser/
 شاهرخی  فتح اله  دانشكده علوم   شيمي  rakhsh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rakhsh/
 شاهسوندی  شهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  shohreh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shohreh/
 شاهکار  غلامحسین  دانشكده علوم رياضي   آمار  shahkar math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahkar/
 شایان  اسماعیل  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  shayan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shayan/
 شجاع طاهری  جعفر  دانشكده علوم   فيزيك  jshoja yahoo com  http://www.um.ac.ir/~j-shoja/
 شخص امام پور  جلال  دانشكده علوم   شيمي  jemampour yahoo com  http://www.um.ac.ir/~emampoor/
 شریعتی  عشرت  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  shariati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati/
 شریف  علی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  sharif-a   ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif-a/
 شریفی  محمدباقر  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  mbsharif um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbsharif/
 شکورزاده بلوری  ابراهیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  shakoorzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh/
 شیرازی  محمدتقی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  mt-shirazi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi/