اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 شاکری  محسن  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  shakeri_mohsen yahoo co  http://www.um.ac.ir/~shakeri/
 شاه طهماسبی  ناصر  علوم   فيزيك  nasser um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nasser/
 شاهرخی  فتح اله  علوم   شيمي  rakhsh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rakhsh/
 شاهسوندی  شهره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  shohreh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shohreh/
 شاهکار  غلامحسین  علوم ریاضی   آمار  shahkar math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahkar/
 شایان  اسماعیل  مهندسی   مهندسي برق  shayan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shayan/
 شجاع طاهری  جعفر  علوم   فيزيك  jshoja yahoo com  http://www.um.ac.ir/~j-shoja/
 شخص امام پور  جلال  علوم   شيمي  jemampour yahoo com  http://www.um.ac.ir/~emampoor/
 شریعتی  عشرت  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  shariati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati/
 شریف  علی  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  sharif-a   ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif-a/
 شریفی  محمدباقر  مهندسی   مهندسي عمران  mbsharif um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbsharif/
 شکورزاده بلوری  ابراهیم  ادبیات و علوم انسانی  مشترک - ادبیات  shakoorzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh/
 شیرازی  محمدتقی  مهندسی   مهندسي برق  mt-shirazi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi/